contact
02 426 5454, 088 440 4140

Български English Руский
http://domi.bg/

Обстойна проверка на недвижим имот

Ако сте намерили сами имота, който искате да купите или имате друга причина за проверка на недвижима собственост, в зависимост от вида и особеностите на имота, може да извършим за Вас следните проверки:

 

 • проверка на документите, удостоверяващи собстеността върху имота към настоящия момент и проследяване на историята на собствеността до десет години назад или първи собственик;
 • проверка за тежести;
 • проверка за сервитутни вещни права;
 • проверка за завещания;
 • проверка за задължения на собствениците към НАП;
 • проверка за публични и части съдебни производства и задължения;
 • проверка за реституционни претенции;
 • проверка за искови и заповедни производства;
 • проверка за заведени изпълнителни дела при ЧСИ;
 • проверка за избрания от съпрузите режим имуществени отношения;
 • проверка за обявяване на дружеството в несъстоятелност, ако собственикът е юридическо лице;
 • проверка за неуредени сметки по регулация ;
 • проверка за устройствената зона, в която попада даден поземлен имот.

Ако имате въпроси, моля пишете ни на e-mail: domi@domi.bg или се обадете на телефон: 08884 40 41 40.